Tượng Đạt Ma Sư Tổ đẹp đá Ấn Độ

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi được chế tác trên nền đá ngọc xanh Ấn Độ nhập  nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,5m.