Tượng Đạt Ma Sư Tổ Nghệ Thuật

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư nghệ thuật, được chế tác trên nền đá cẩm thạch vàng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 75cm.

Loại Đá

Đá Cẩm Thạch