Tượng Di Lặc đá trắng đẹp

Hoàn thiện tượng Phật Di Lặc ngồi được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng tự nhiên nguyên khối 100%. Kích thước: cao 60cm.