TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ĐÁ ĐẸP

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối