Tượng Kim Cang Lực Sĩ Đá Cẩm Thạch Nguyên Khối Màu Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Xám