Tượng Kim Cang Lực Sĩ Đá Cẩm Thạch Trắng Nguyên Khối

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch