Tượng Kim Cang Lực Sĩ Đá Cẩm Thạch Xám Non Nước

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch