TƯỢNG LA HÁN THÁM THỦ CAO 2M PLH_44

Chất liệu:

Đá cẩm thách xám nguyên khối.

Màu sắc:

Màu xám.