Tượng Mẹ Quan Âm Đứng Đài Sen – Quán Tự Tại Bồ Tát Đại Từ Đại Bi

Cơ Sở Điêu Khắc Đá Mỹ Nghệ Đức Toàn đã hoàn thiện xong mẫu tượng Phật Quan Âm Bồ cầm bình cam lộ đứng đài sen theo yêu cầu của quý khách. Được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên. Kích thước: 2,5m.