Tượng Phật A Di Đà đá nguyên khối

Hoàn thiện tượng Phật A Di Đà đứng được chế tác trên nền đá cẩm thạch nguyên khối tự nhiên. Kích thước: 2,2m.