TƯỢNG PHẬT ĐÁ PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu sắc:

Trắng