TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI ĐẸP

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.