TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ CẨM THẠCH XÁM NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám nguyên khối.

Màu sắc:

Xám