TƯỢNG PHẬT DI LẶC ĐÁ TRẮNG ĐẸP LOẠI 1 NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng.

Màu sắc:

Màu trắng.