TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI VÁC GẬY NHƯ Ý ĐÁ VÂN GỖ NGUYÊN KHỐI

Màu sắc

Nâu

Chất liệu

Đá cẩm thạch vân gỗ nguyên khối