Tượng Phật La Hán Đá Màu Trắng Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch