Tượng Phật La Hán Đá Màu Trắng Nguyên Khối Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch