Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Cẩm Thạch Mỹ Nghệ

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch