Tượng Phật Nhập Niết Bàn Đá Mỹ Nghệ Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch