TƯỢNG PHẬT NHẬP NIẾT BÀN DÀI 1,5M

Màu sắc:

Trắng

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối