Tượng Phật Nhập Niết Bàn Mỹ Nghệ Non Nước Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch