TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM CỠI RỒNG CAO 2M

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Màu trắng.