TƯỢNG PHÚC LỘC THỌ BẰNG ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG NGUYÊN KHỐI KÈM ĐẾ.

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.