TƯỢNG PHÚC – LỘC – THỌ ĐÁ ĐẸP NGUYÊN KHỐI

Màu sắc

Trắng

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối