TƯỢNG QUAN ÂM BỒ TÁT ĐÁ CẨM THẠCH TRẮNG TỰ NHIÊN

Chất liệu:

Đá cẩm thạch trắng

Màu săc:

Trắng