TƯỢNG THÁNH GIUSE BỒNG CHÚA CAO 2M ĐÁ CẨM THẠC TRẮNG MỊN.

Chất liệu

Đá cẩm thạch trắng nguyên khối.

Màu sắc:

Trắng.