Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Cẩm Thạch Nguyên Khối Màu Trắng Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch