Tượng Thập Đại Đệ Tử Đá Mỹ Nghệ Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch