TƯỢNG TIÊU DIỆN HỘ PHÁP ĐÁ CẨM THẠCH XÁM NGUYÊN KHỐI CAO 2M3

Màu sắc:

Xám

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám