Tượng Tứ Đại Thiên Vương Đá Cẩm Thạch Màu Trắng Đà Nẵng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch

Màu sắc

Trắng