Tượng Tứ Đại Thiên Vương Đá Cẩm Thạch Mỹ Nghệ Màu Trắng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch