Bán tượng Phật Thích Ca ngồi đá cẩm thạch

Hoàn thiện xong tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: 50cm.