Tổ Sư Đạt Ma bằng đá đep Đà Nẵng

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ đứng vác chiếc giầy được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,5m.