Tượng Chú Tiểu Đá Cẩm Thạch Xám

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch