Tượng Chú Tiểu Đứng Bằng Đá Cẩm Thạch Non Nước

Màu sắc

Xám

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch