Tượng Chú Tiểu Nằm Bằng Đá Cẩm Thạch Màu Đen

Màu sắc

Đen

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch