Tượng Chú Tiểu Nằm Bằng Đá Cẩm Thạch Trắng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch