Tượng Chú Tiểu Tụng Kinh Bằng Đá Nguyên Khối Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch