Tượng đá Địa Tạng Bồ Tát đẹp để khu mộ Gia Tộc

Hoàn thiện xong tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát Đứng được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên. Kích thước: cao 1,7m. Tượng đã an tọa về nghĩa trang tại Vĩnh Long.