TƯỢNG ĐẠT MA SƯ TỔ ĐÁ CẨM THẠCH NGUYÊN KHỐI

Chất liệu:

Đá cẩm thạch xám.

Màu sắc:

Xám