TƯỢNG ĐẠT MA SƯ TỔ ĐÁ CẨM THẠCH XÁM NGUYÊN KHỐI.

Chất liệu

Đá cẩm thạch xám nguyên khối.

Màu sắc:

Xám