Tượng Đạt Ma Sư Tổ đá đẹp Đà Nẵng

Đã hoàn thiện xong tượng Đạt Ma Sư Tổ đứng, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối tự nhiên. Kích thước: cao 2,5m.