Tượng Đạt Ma Sư Tổ Hàng Long

Hoàn thiện xong Tượng Đạt Ma Sư Tổ Hàng Long, được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối 100%. Kích thước: cao 1,5m.