TƯỢNG DI LẶC NGŨ PHÚC ĐÁ ĐẸP

Màu sắc

Vàng

Chất liệu

Đá cẩm thạch vàng nguyên khối