Tượng Kim Cang Lực Sĩ Đá Cẩm Thạch Trắng Đẹp

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch