Tượng Kim Cang Lực Sĩ Đá Cẩm Thạch Xám Nguyên Khối Mỹ Nghệ

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch