Tượng La Hán Ba Tiêu Bằng Đá Non Nước

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch