Tượng Phật La Hán Đá Cẩm Thạch Đẹp Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch