Tượng Phật La Hán Đá Cẩm Thạch Trắng Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Màu sắc

Trắng

Vật liệu

Đá Cẩm Thạch