Tượng Phật A Di Đà đẹp nhất Đà Nẵng

Hoàn thiện tượng Phật A Di Đà đứng được chế tác trên nền đá cẩm thạch trắng nguyên khối. Kích thước 1m.